اخبار و تازه ها

1393/04/25

آغاز پروژه ی بزرگ آریا ترانسفور استان سمنان

آغاز نصب درب اتوماتيك شيشه اي پروژه ی بزرگ آریا ترانسفور

آغاز نصب کرکره پروژه ی بزرگ آریا ترانسفور

  • 3   عدد درب شیشه ای نیم دایره
  • 23 عدد کرکره

گروه شركتهاي پارسيان درب ماندگار شروع پروژه بزرگ آریا ترانسفور ..

آغاز پروژه ی بزرگ آریا ترانسفور واقع در استان سمنان

گروه شركتهاي پارسيان درب ماندگار شروع پروژه بزرگ آریا ترانسفور ..

... گامي ديگر را در جهت جلب هر چه بيشتر رضايت شهروندان و هموطنان عزيز با تكيه به برترين تكنولوژي روز دنيا برداشته است.لازم به ذكر است دربهای اتوماتیک شيشه اي پارسيان درب در یک تقسیم بندی کلی برحسب مکانیزم عملکرد به انواع زیر قابل تقسیم بندی هستند :

 

 
 

درب اتوماتیک شیشه ای

درب اتوماتیک شیشه ای

درب اتوماتیک شیشه ای

درب اتوماتیک کرکره ای

درب اتوماتیک کرکره ای

درب اتوماتیک کرکره ای

درب اتوماتیک پارکینگی

درب اتوماتیک پارکینگی

درب اتوماتیک پارکینگی

درب اتوماتیک سریع بالارونده

درب اتوماتیک سریع بالارونده

درب اتوماتیک سریع بالارونده

دربهای ویژه بیمارستانی

دربهای ویژه بیمارستانی

دربهای ویژه بیمارستانی

درب های محافظ سکو مترو (PSD)

درب های محافظ سکو مترو (PSD)

درب های محافظ سکو مترو (PSD)

تجهیزات بارگیری و حمل

تجهیزات بارگیری و حمل

تجهیزات بارگیری و حمل